Contact

.

Postadres: Westzeedijk 391 Y, 3024 EK  Rotterdam

Secretariaat: secretaris@stichting-gillespie.nl

Facturen geboekte musici: invoice@stichting-gillespie.nl  

.

Bestuur:

  • Wim van Zon – Voorzitter

Profiel: linkedin.com/in/wimvanzon

  • Samone Mayer – Secretaris
  • Frans Gzella – Penningmeester
  • Cem Hepyücel – lid
  • Vacature – lid, communicatie            

.

(Het bestuur van de Stichting Gillespie ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden anders dan een reis- en onkostenvergoeding als ten behoeve van de producties gereisd moet worden.)

.

Programmeur:

  • Mark Ritsema                     

.

De meeste concerten worden door de stichting geprogrammeerd in Jazzcafé Dizzy: ’s-Gravendijkwal 127A, 3021 EK  Rotterdam.

Voor het programma zie

www.dizzy.nl en/of facebook.com/DizzyJazz  

.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76173208. RSN-nummer 860533918

De stichting Gillespie heeft de status van culurele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften en donaties aftrekbaar voor de belastingen.

.

          

Scroll Up