About Us

Onze Missie: Het ondersteunen van ‘jazz’ in zijn vele verschijningsvormen om hiermee de muziek naar een breder publiek te brengen terwijl nieuw en zich ontwikkelend talent ondersteund wordt door een innovatieve programmering die zowel de continuïteit van het podium als de verdere ontwikkeling van de kunstvorm beoogt.

Het promoten van het Dizzy podium als een plek waar dialoog, creativiteit en onderscheidende muziek elkaar ontmoeten.

Het laten zien dat een kleinschalig podium een belangrijke functie heeft in het culturele leven van Rotterdam en een bijdrage levert aan de lokale economie.

Het complete beleids- en projectplan is HIER te downloaden.

.

Het Bestuur van de Stichting Gillespie ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden anders dan een reis- en onkostenvergoeding als ten behoeve van de producties gereisd moet worden.

Scroll Up